Discovering Ardi

Autor: materiały prasowe
5 października 2009

Badania naukowe zapoczątkowane 17 lat temu na etiopskiej pustyni pozwoliły nam poznać nowy rozdział historii i ewolucji człowieka!

Najnowsze wydanie czasopisma "Science" opisuje odkrycie i badania nad liczącymi 4,4 mln lat fragmentami szkieletu istoty płci żeńskiej, którą ochrzczono imieniem Ardi. O szczegółach tych wydarzeń opowie program Discovering Ardi, wyświetlany w styczniu na kanale Discovery World. Dwugodzinny film przedstawi skrupulatne i intensywne badania, dzięki którym powstało ważne opracowanie na temat skamieniałości gatunku Ardipithecus ramidus.

Badania naukowe zapoczątkowane 17 lat temu na pustyni w Etiopii pozwoliły nam poznać nowy rozdział ewolucji człowieka. Chodzi o pierwszy okres po oddzieleniu się naszych protoplastów od gatunku, który był wspólnym przodkiem ludzi i szympansów. Szczątki Ardi, pozostałości tego, co tworzyło jej świat: innych hominidów, a także skały, gleby, resztki roślin i zwierząt, zostały poddane analizie w laboratoriach na całym świecie. Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym "Science".

Ardi jest najstarszym znanym obecnie szkieletem z ludzkiej gałęzi drzewa genealogicznego naczelnych. Odkrycia dokonane w Etiopii obrazują wczesny etap ewolucji człowieka w Afryce, poprzedzający okres, w którym żyła sławna przedstawicielka australopiteka - "Lucy". Ardipitek był stworzeniem leśnym, z małym mózgiem, długimi rękami i krótkimi nogami. Miednica i stopy wykazują wczesne cechy przystosowania do chodzenia po ziemi, ale ardipitek wspinał się również dobrze po drzewach, mając długie palce u rąk oraz duże palce u nóg, dzięki którym jego dolne kończyny miały podobne możliwości chwytne, jak u małp człekokształtnych. Odkrycia pozwoliły nam odpowiedzieć na pytanie, jak hominidy zaczęły poruszać się na dwóch nogach.

Na kanale Discovery World opowiemy historię gatunku Ardipithecus ramidus. W Discovering Ardi pokazujemy widzom analizę naukową prowadzoną przez 47 naukowców z międzynarodowego zespołu, który poskładał kości hominidów oraz połączył w logiczną całość wskazówki, jakich dostarczyły tysiące innych skamielin, zwierząt i roślin.

Reżyser Rod Paul i jego ekipa blisko współpracowali z naukowcami, aby z niespotykaną wcześniej szczegółowością i precyzją zarejestrować wszystkie istotne momenty odkrywania Ardipithecus ramidus. Znaczną część odkryć udało się sfilmować bezpośrednio w Etiopii. Zdjęcia rozpoczęto w 1999 r., po uzyskaniu pozwoleń od władz. Później jeszcze trzykrotnie dokręcano materiały filmowe na stanowisku archeologicznym na pustyni, a także w Muzeum Narodowym w Addis Abebie. Filmowcy odwiedzili też laboratorium na Uniwersytecie Tokijskim, a w nim jednego z naukowców pracujących nad odkryciem, dr Gena Suwę. Byli także w kilku miejscach w USA.

Nasz program zaczyna się od przedstawienia odkrycia szkieletu Australopithecus afarensis, jakiego dokonano w 1974 r. w Hadarze, na północnym wschodzie Etiopii. Pochodzący sprzed 3,2 miliona lat szkielet nazwano Lucy. W swoim czasie był najstarszym odnalezionym szkieletem hominida. Jak przekonamy się dzięki programowi nadawanemu na Discovery World, Lucy straciła ten tytuł po 20 latach, gdy w 1994 r., na stanowisku Middle Awash w regionie Afar w Etiopii, natrafiono na Ardi. Potrzeba było jeszcze 15-letniej pracy elitarnego, międzynarodowego zespołu naukowców, aby delikatnie, metodycznie i precyzyjnie złożyć w całość szczątki Ardi i jej zaginionego świata, dzięki czemu możemy w pełni docenić wartość odkrycia.

Aby przedstawić szczegóły dokonywanych odkryć, wykorzystano zarówno ujęcia nakręcone na miejscu, jak i pełne szczegółów animacje komputerowe. W 2007 r. nakręcono ujęcia z powietrza, aby pokazać surowe piękno i dramatyzm krajobrazu depresji Middle Awash. Nie robiono natomiast żadnych rekonstrukcji zdarzeń. Celem programu jest przekazanie szerokiej publiczności wiedzy o licznych odkryciach dokonanych na stanowisku w Middle Awash. Narratorem jest gospodarz programu Brudna robota, Mike Rowe.

Użytkownikom Internetu Discovery dostarcza wyczerpujących, a zarazem niezwykle ciekawych informacji za pośrednictwem strony www.discovery.com/ardi. Została ona stworzona jako uzupełnienie filmu Discovering Ardi i oferuje "The Ardipithecus Handbook" (informator na temat ardipiteka), czyli bogate, interaktywne źródło informacji o najważniejszych elementach składających się na naszą wiedzę o Ardi. Część informatora stanowi "A Chronicle of Discovery" (kronika odkryć): seria zdjęć wykonanych przez naukowców na stanowisku w Middle Awash, pokazujących w chronologicznym porządku badania prowadzone przez trzy sezony na pustyni w Etiopii. W trakcie tych badań wydobyto szkielet Ardi. Inną częścią przewodnika, dostępną tylko na tej stronie internetowej, stanowi opowieść "Bringing "Ardi" to Life" (przywrócenie Ardi do życia). Jest to ilustrowana relacja pokazująca pracę sławnego autora artystycznych rekonstrukcji historii naturalnej, Jaya Matternesa. To on z ogromną cierpliwością dążył do jak najdokładniejszego odtworzenia wyglądu Ardi.

Na stronie www.discovery.com/ardi dostępne są również liczne materiały filmowe:

  1. Building an Ancestor (Rekonstrukcja przodka): Jak nauka i nowoczesna inżynieria pozwoliły na podstawie kruchego, niekompletnego szkieletu uzyskać cyfrową postać hominida, umiejącą chodzić i wspinać się na drzewa.
  2. Why We Stood Up (Dlaczego się wyprostowaliśmy): próby dr. Owena Lovejoya zmierzające do udowodnienia jego teorii, która w przekonujący sposób wyjaśnia, dlaczego nasi przodkowie spróbowali poruszać się na dwóch nogach.
  3. The Discoverers Speak (Mówią odkrywcy): refleksje, wnioski i pytania formułowane przez amerykańskich oraz etiopskich członków zespołu badawczego.

Ekipa Discoveryblog comments powered by Disqus