"Zarys wierzeń plemion celtyckich" - recenzja

17 listopada 2013

Niewątpliwą zaletą książki jest jej świeżość i aktualność. Nie ujmując niczego autorce, trzeba zaznaczyć, że jednym ze źródeł owej świeżości jest brak podobnych publikacji w Polsce. Zarys wierzeń plemion celtyckich Agnieszki Bartnik podejmuje temat tak ciekawy, jak i nierozpoznany na gruncie rodzimej nauki. W żadnym wypadku nie oznacza to, że wobec braku konkurencji, książka prezentuje złą jakość – przeciwnie, autorka sięga zarówno do antycznych źródeł (rzymskich przekazów i celtyckich sag), jak i późniejszych (w tym najnowszych) opracowań, prezentując bardzo aktualne wyniki prac pokoleń nieobecnych u nas antropologów, historyków i kulturoznawców. Więcej...

blog comments powered by Disqus