Lem patronem pierwszego polskiego satelity

21 października 2010

Miłośnicy twórczości Stanisława Lema swoimi głosami zadecydowali, że jeden z najsławniejszych polskich pisarzy zostanie patronem pierwszego polskiego satelity.

Satelita zostanie wyniesiony w przestrzeń kosmiczną pod koniec 2011 roku, w ramach polsko-austriacko-kanadyjskiego projektu Brite, mającego zajmować się obserwacją najjaśniejszych gwiazd. Jako nazwę dla drugiego satelity, który ukończony zostanie w 2013 roku, internauci wybrali imię legendarnego gdańskiego astronoma Heweliusza.

Propozycja Lema jako patrona pierwszego satelity zwyciężyła bezapelacyjnie, jednak biorąc pod uwagę ilość wielbicieli jego twórczości nie jest to żadnym zaskoczeniem. Książki Lema osiągnęły łączny nakład ponad 30 mln egzemplarzy i zostały przetłumaczone na 41 języków. Zacięta rywalizacja toczyła się o imię drugiego satelity pomiędzy zwolennikami Heweliusza - gdańskiego astronoma polskich królów, odkrywcy peryskopu i wahadła zegarowego a Arym Sternfeldem, urodzonym w Sieradzu radzieckim pionierem kosmonautyki, który obliczył wiele orbit sztucznych satelitów Ziemi, między innymi tę, na którą wprowadzono "Sputnika".

Konkursowi na imię pierwszego polskiego satelity towarzyszyły spore emocje - wśród tysięcy uczciwie oddanych głosów odnotowaliśmy próby naruszenia reguł uczciwego głosowania i obejścia elektronicznych zabezpieczeń. Firma czuwająca nad prawidłowym przebiegiem konkursu rekomendowała uznanie następujących wyników głosowania:

1. Lem

20922 głosy

2. Heweliusz

5509 głosów

3. Ary Sternfeld

3440 głosów

4. Pan Twardowski

1965 głosów

Suma końcowa

31 836 głosów


CD Jack za MNiSW

:: Źródło ::blog comments powered by Disqus