Zaobserwowano rozwój nerwu

2 czerwca 2007

Rozwijający się neuronNaukowcom po raz pierwszy udało się obserwować w czasie rzeczywistym rozrost komórki nerwowej ssaka.

Neurony są komórkami przekazującymi informacje w mózgu poprzez sygnały elektryczne i chemiczne. Ludzki mózg ma ich około 100 miliardów.

Naukowcy wykorzystali model myszy do zbadania, w jaki sposób neurony rozwijają się z niewyspecjalizowanych komórek pierwotnych w złożone komórki mózgu i rdzenia kręgowego. Za pomocą technologii genetycznej i mikroskopu wykonywano przez kilka dni w regularnych odstępach czasowych zdjęcia dokumentujące zachodzącą u dorosłych myszy przemianę dendrytów w opuszki węchowe, czyli obszar mózgu odpowiedzialny za wyczuwanie i rozróżnianie zapachów.

Metoda ta powinna pomóc w pogłębianiu wiedzy o chorobach o podłożu neurodegeneracyjnym, a także dostarczyć naukowcom lepszego wglądu w dalszy rozwój komórek dorosłego mózgu.

„Strukturalna i funkcjonalna złożoność neuronów stanowi jedną z największych tajemnic nauki o układzie nerwowym”, stwierdził Adi Mizrahi z Uniwersytetu Hebrajskiego w Izraelu. „A teraz mamy model, aby bezpośrednio studiować tę złożoność”.


Bool za Live Science

:: Źródło ::blog comments powered by Disqus