Bakteria - nowy nośnik danych

4 marca 2007

Japońscy naukowcy odkryli metodę trwałego gromadzenia danych przy użyciu kodu DNA drobnoustrojów. Tak zgromadzone dane mogą przetrwać w nienaruszonej formie miliony lat.

Naukowcy Uniwersytetu w Tokio opracowali metodę trwałego gromadzenia danych przy pomocy kodu genetycznego bakterii. Jedna nić DNA jest w stanie przechować 100 bitów danych. Nowa technika gromadzenia danych wymaga udoskonalenia, gdyż obecnie jest niezwykle czasochłonna. Warto jednak wspomnieć, że trwałość danych zgromadzonych za pomocą kodu genetycznego jest nieporównywalna do żadnego innego nośnika.

Jak zapewniają naukowcy, nici DNA bakterii są najtrwalszym nośnikiem danych, gdyż w procesie replikacji, ulegają bardzo nieznacznym modyfikacjom, które są zauważalne w okresie czasu obejmującym kilkaset lat.


CD Jack za 4press.plblog comments powered by Disqus