Kod genetyczny drzewa rozszyfrowany

16 września 2006

DrzewoNaukowcom udało się po raz pierwszy rozwikłać kod genetyczny drzewa, co prawdopodobnie pozwoli stworzyć nowe odmiany, lepsze w produkcji drewna, papieru i paliwa.

Jednym ze skutków tego osiągnięcia może być radykalne zwiększenie uprawy czarnego drzewa bawełnianego, czyli szybko rosnącego gatunku topoli, już teraz wykorzystywanego w przemyśle papierniczym i drzewnym. Obecnie jest ono jednak uznawane za dzikie, mimo że hoduje się je dla drewna oraz miazgi.

Być może za piętnaście lat całkowicie udomowione odmiany tego drzewa, optymalnie zmodyfikowane, by rosły szybciej i dłużej, skuteczniej opierały się owadom i chorobom oraz potrzebowały mniej wody i składników odżywczych, będą powszechnie hodowane na farmach w USA.

Żeby otrzymać takie topole, naukowcy muszą najpierw przebadać ponad 45.000 genów drzewa, by zrozumieć, w jaki sposób kontrolują one jego wzrost. Pozwoli to następnie na modyfikacje, między innymi selektywne rozmnażanie i manipulacje genetyczne, w celu uzyskania pożądanych cech. Do tej pory kilkudziesięciu badaczy z ośmiu krajów zidentyfikowało 93 geny powiązane z wytwarzaniem celulozy i ligniny, czyli polimerów budujących ściany komórek roślinnych.

Jednym z celów jest także otrzymanie odmiany topoli, która byłaby używana jako źródło etanolu. Jak wiadomo, może on służyć jako paliwo, jednak obecnie jego produkcja z drzewa jest droższa niż z upraw takich, jak na przykład kukurydza. Naukowcy mają także nadzieję na stworzenie odmiany absorbującej wyjątkowo duże ilości dwutlenku węgla z atmosfery, aby przeciwdziałać globalnemu ociepleniu.

Czarne drzewo bawełniane jest, po ryżu i ziole Arabidopsis thaliana, trzecią rośliną, której genom został opublikowany. Badacze oczekują, że porównanie jego odpowiednich fragmentów w tych gatunkach rzuci światło na ich niezależne ścieżki ewolucyjne.


Bool za Live Science

:: Źródło ::blog comments powered by Disqus