Ziemia może kopyrtnąć!

27 sierpnia 2006

ObrótW dalekiej przeszłości Ziemia mogła się wywrócić na drugą stronę, by utrzymać balans, informują naukowcy. Co gorsza, podobne wydarzenie może mieć miejsce jeszcze raz.

Alaska najprawdopodobniej nagle znalazła się na równiku.

Badacze wiedzą, że biegun północny wędruje, zmienia swoje położenie w czasie. Ale teoria znana jako prawdziwa wędrówka bieguna mówi, że jeśli bardzo ciężki obiekt, jak na przykład wielki wulkan, rodzi się daleko od równika, to siła rotacji planety wypchnęłaby taki obiekt od osi wokół której obraca się Ziemia.

Obrót Ziemi Gdyby taka masa nie była zbalansowana, to nasza planeta przechyliłaby się i obracała dopóki dodatkowy ciężar nie znalazłby się w pobliżu równika.

Dowodem mogą tu być próbki zmienionych magnetycznie starożytnych osadów znalezione w norweskim archipelago Svalbard. Geofizycy uważają, że prawdziwa wędrówka bieguna wydarzyła się nie dalej jak 800 milionów lat temu. „Gdybyśmy znaleźli inne argumenty z różnych części świata, mielibyśmy dobry powód by przypuszczać, że podobna dramatyczna zmiana może nas czekać w przyszłości”, tłumaczy Adam Maloof, profesor z Uniwersytetu w Princeton.

Rysunek obok przedstawia obrót Ziemi, gdy na terenie Arktyki zaczęłyby się wylewać spore ilości lawy. W 5-20 milionów lat planeta przeorientowałaby się do drugiej pozycji.


Greg K1ler za Live Science

:: Źródło ::blog comments powered by Disqus