Maria Salomea Curie-Skłodowska

Autor: Arva
Ur.: 7 listopada 1867 , Warszawa
Zm.: 4 lipca 1934
zdjęcie

"Odkrycie i wyodrębnienie radu było wydarzeniem o wyjątkowym znaczeniu dla nauki, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. ...Odkrycie polonu i radu otworzyło drogę do wyjaśnienia, że zjawisko promieniotwórczości polega na samorzutnej przemianie substancji promieniotwórczych".

Sir Ernest Rutherford ( 1871-1937), 1934 r.


Urodziła się 7 listopada 1867 roku w rodzinie wielodzietnej. Ojciec, Władysław Skłodowski, był nauczycielem i to on dawał Marii pierwsze lekcje z fizyki i chemii. Matka, Bronisława Boguska, była przełożoną pensji. Zmarła na gruźlicę, gdy Maria miała 10 lat.

Maria była pracowitym i żądnym wiedzy dzieckiem, ukończyła gimnazjum w wieku 15 lat. Polska w tamtych czasach była pod zaborami. Zaborcy dążyli do zniszczenia kultury narodowej i bardzo utrudniali edukowanie się młodym Polakom - szczególnie kobietom.

Mimo że Maria miała bardzo dobre wyniki w nauce, nie przyjęto jej na wyższą uczelnię. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji były studia w Warszawie na tajnym Uniwersytecie Latającym. Marzeniem Marii były studiowanie na Sorbonie w Paryżu. Jednak to pragnienie było poza możliwościami finansowymi rodziny. W międzyczasie Maria podjęła pracę jako guwernantka.

Dopiero po ukończeniu 24 lat, w roku 1891, przybyła do Paryża, aby studiować matematykę i fizykę.

W 1893 roku otrzymała dyplom z fizyki z pierwszą lokatą wśród wszystkich studentów, a dyplom z matematyki z drugą lokatą. Po trzech latach ukończyła studia na obu tych kierunkach. Wówczas jej celem było uzyskanie dyplomu nauczyciela i powrót do Polski.

Początkowo chciała wrócić do Polski po ukończeniu studiów i zdobyciu uprawnień nauczycielskich. Kierowały nią pobudki patriotyczne, gdyż swoją osobą chciała się przyczynić do poprawy sytuacji w ojczyźnie.

W swojej rozprawie dyplomowej zajmowała się właściwościami magnetycznymi hartowanej stali.

Maria w między czasie poznała Piotra Curie i bardzo się zaprzyjaźnili. Maria na pewien czas wróciła do Polski, ale uczucie, jakie się zrodziło między nią i Piotrem oraz chęć pracy naukowej doprowadziły do tego, iż, mimo że była bardzo związana z rodziną i ojczyzną, to postanowiła wrócić do Francji, aby związać się z Piotrem i kontynuować swoją pracę naukową.

W lipcu 1895 wzięli ślub cywilny. Oboje odkryli dwa bardzo radioaktywne pierwiastki, Polon i Rad. W 1903 roku przyznano im Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

Trzy lata później Maria przeżyła tragedię. Piotr zginął w wypadku, poturbowany przez konia. Mimo tak smutnego wydarzenia Maria kontynuowała pracę badawczą i przyjęła stanowisko po mężu na Sorbonie. Została pierwszą kobietą profesorem na tym uniwersytecie.

W 1911 roku Maria otrzymała po raz drugi Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii, i stała się pierwszym człowiekiem, który został podwójnie odznaczony tą nagrodą. Po wojnie założyła Instytut Radonowy w Paryżu. Zmarła 4 lipca 1934 roku.

Więcej informacji znajdziesz na stronach Uniwersytetu Opolskiego.
blog comments powered by Disqus